Aktualności Aktualności

28.11.2014 – O przyszłości polskiego leśnictwa

Zarządzeniem nr 89 z dnia 23 grudnia 2013 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przyjął Strategię PGL LP na lata 2014-2030. Dokument ten określa misję, wizję i cele strategiczne organizacji jaką są Lasy Państwowe oraz przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia.

W dniu 28 listopada br. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie z prof. nauk leśnych, dr hab. inż. Andrzejem Grzywaczem, emerytowanym pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy nadleśnictw: Borki oraz Giżycko. Głównym celem spotkania była dyskusja oraz wyjaśnienie potrzeb i przyczyn, dzięki którym powstała realizowana obecnie „Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP na lata 2014-2030" w której współtworzeniu pan profesor również brał udział.

Prelegent potwierdził tezy zawarte „Strategii…" oraz porównał je z otaczającą rzeczywistością  w której leśnicy muszą się zmierzyć z wieloma wyzwaniami i problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które stoją przed współczesnym leśnictwem. W dyskusji z pracownikami prof. Grzywacz przekonywał, iż przyjęta przez LP „Strategia…", nie stanowi tylko listy oczekiwań względem przyszłości Lasów Państwowych, ale jest konkretną i rzetelną mapą z wyraźnie wytyczonymi celami oraz działaniami niezbędnymi do ich osiągnięcia.

Więcej informacji o „Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP na lata 2014-2030" i realizacji jej poszczególnych projektów strategicznych, można znaleźć pod adresem http://strategia.lasy.gov.pl.