Aktualności Aktualności

Apelujemy o ostrożność

Huraganowe wiatry w środę 26 czerwca wyrządziły dotkliwe szkody w naszych lasach. Na terenie naszego nadleśnictwa porywisty wiatr wywrócił, złamał bądź uszkodził tysiące drzew o szacunkowej masie kilkunastu tysięcy m3 – szacowanie szkód wciąż jeszcze trwa.

Na terenie naszych leśnictw rozpoczęliśmy również usuwanie drzew niebezpiecznych i zagrażających. W pierwszej kolejności uprzątane są drzewa zagrażające bezpieczeństwu wzdłuż dróg publicznych i szlaków komunikacyjnych oraz turystycznych.

   Z uwagi na rozproszony charakter uszkodzeń drzewostanów nie podjęliśmy decyzji o wprowadzeniu czasowego zakazu wstępu do lasu. Niemniej jednak apelujemy o rozwagę i dużą ostrożność podczas przebywania w lesie, wiele drzew ma bowiem naderwany system korzeniowy, a część drzew i konarów wisi na sąsiednich drzewach grożąc obaleniem przy podmuchach wiatru.