Aktualności Aktualności

Informacje zawarte w ofertach złożonych w przetargu „Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2021 r. ”

                                                                                                        Kruklanki,  09-07-2021 r.

 

Zn. spr. SA.270.31.2021

 

 

 

Informacje zawarte w ofertach złożonych w przetargu „Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w  2021 r. ”

 

        Stosownie do wymogu art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r., Nadleśnictwo Borki podaje dane zawarte w ofertach – jak niżej.    

1/Oferta nr 1: Top Kop K. Świtaj, ul. Graniczna 3, Niedrzwica, 19-500 Gołdap; oferowana cena brutto za: część nr 1 –  246 686,85 zł; część 2 – 247 024,87 zł; część 3 – 191 518,25 zł.  

2/Oferta nr 2: Transport, Remont i Utrzymanie Dróg K. Naruszewicz, Sołdany 38, 11- 500 Giżycko; oferowana cena brutto za: część nr 1 – 94 599,30 zł; część 2 – 79 261,20 zł; część 3 – 125 761,35 zł.

 

 

                                                                        Z-ca Nadleśniczego

                                                                      Przemysław Sarżyński