Aktualności Aktualności

Konsultacje społeczne identyfikacji lasów o szczególnej wartości (HCVF)

HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych).

Realizując Zasadę 9 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce ( FSC-STD-POL-01-01-2013 PL), w oparciu o nową wiedzę uwzględniającą wyniki inwentaryzacji stanu lasu na potrzeby planu urządzenia lasu na lata 2020-2029, Nadleśnictwo Borki ogłasza rozpoczęcie w dniu 25.08.2020 roku konsultacji społecznych w zakresie identyfikacji lasów o szczególnej wartości.

Uwagi i wnioski do przedstawionego do konsultacji materiału należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: borki@bialystok.lasy.gov.pl  w terminie do 14.09.2020 r.

Konsultacje społeczne identyfikacji lasów o szczególnej wartości (HCVF)