Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Borki w służbie ochrony przeciwpożarowej

Kooperacja Lasów Państwowych z jednostkami tak Ochotniczej Straży Pożarnej jak i Państwowej Straży Pożarnej jest nieodzowna.

Chociaż niezauważalna na co dzień, daje o sobie przypomnieć w najbardziej krytycznych momentach, jak choćby 6 kwietnia tego roku, gdy na terenie Leśnictwa Ogonki wybuchł pożar lasu.

Nadleśnictwo Borki, świadome wagi prewencji i kształtowania właściwych postaw wśród najmłodszych, wsparło finansowo wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy jednostce PSP w Węgorzewie.

Także dzięki dofinansowaniu Nadleśnictwa Borki możliwe było doposażenie nowego wozu bojowego OSP w Pozezdrzu. Uroczyste oddanie do użytku sali edukacyjnej oraz przekazanie pojazdu odbyły się 19 września.

Jesteśmy przekonani, że oba te działania są dobrą inwestycją w bezpieczeństwo pożarowe naszego regionu.