Aktualności Aktualności

Szkolenie z zabiegów pielęgnacyjnych

W dniu 24 czerwca służba terenowa i pracownicy działu technicznego wzięli udział w szkoleniu dotyczącym realizacji zabiegów pielęgnacyjnych w najmłodszych fazach rozowojowych drzewostanów.

Na terenie leśnictw Sarnianka i Lipowo dyskutowano nad sposobami pielęgnacji gleby, intensywnością realizacji czyszczeń wczesnych i późnych oraz bieżącymi zagrożeniami od owadów i zwierzyny. Poruszano problematykę możliwości i sposobów uzyskiwania odnowień naturalnych.

Gościem honorowym naszego szkolenia był poseł Jerzy Antoni Gosiewski, leśnik i parlamentarzysta, który podzielił się z uczestnikami szkolenia swoim doświadczeniem zawodowym w zakresie hodowli i ochrony lasu.