Aktualności Aktualności

Zakaz wstępu do lasu

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zmianami) informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Borki.

OBWIESZCZENIE

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są przy drogach wjazdowych oraz w miejscach gdzie wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU”.

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art.151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2077).

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów, przejawiającego się masowym zniszczeniem drzew i drzewostanów na skutek silnych wiatrów, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy: pracowników Nadleśnictwa Borki, pracowników Zakładów Usług Leśnych wykonujących pracę na rzecz nadleśnictwa, firm transportowych w zakresie wywozu drewna.

 

Termin obowiązywania zakazu wstępu ustalono:

od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.