Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJACY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

                                                                                               Kruklanki,  09-07-2021 r.

 

 

SA.270.31.2021

 

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJACY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Stosownie do wymogu art. 221 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie Zamówienia „Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2021 r.„ przeznaczył kwotę 318 102,57 zł brutto.

 

Kwoty brutto (zł) przeznaczone na części wymienionego wyżej Zamówienia:

  

Nr 1 –   Borki                    -  126 547,00;          nr 2 –  Przerwanki       - 79 301,74;

nr  3 -   Węgorzewo          -  112 253,83.

                   

                                                                        

                                                                                       

                                                                     

                                                              Z-ca  Nadleśniczego

                                                              Przemysław Sarżyński