Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
•    obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
•    specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.
Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.
Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone jest 8 obszarów Natura 2000:
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków
Jezioro Oświn i okolice – PLB 280004
Puszcza Borecka – PLB 280006
Lasy Skaliskie – PLB 280011
Ostoja Warmińska – PLB 280015

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk
Mamerki – PLH 280004
Ostoja Borecka – PLH 280016
Ostoja Nad Oświnem– PLH280044
Ostoja Północnomazurska PLH280045