Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Borki

Powierzchnia zarządzana przez Nadleśnictwo wynosi niespełna 26 tyś. ha (łącznie z gruntami we współwłasności) i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem kompleksów leśnych.

Obszar Puszczy Boreckiej tworzy zwarty duży
kompleks leśny (Obręby Leśne Borki i częściowo Przerwanki ) natomiast w
Obrębie Leśnym Węgorzewo obserwuje się duże rozdrobnienie i
nierównomierne rozmieszczenie kompleksów. Łącznie Nadleśnictwo składa
się z 255 kompleksów wydzielone w 1002 oddziały o przeciętnej
powierzchni 25,81 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się duża część Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich oraz większość obszaru Puszczy Boreckiej. Połączenie dziesiątek
jezior – od wielkich jak Mamry i Dargin po bezimienne oczka ukryte wśród
lasów – z dużym kompleksem Puszczy i wieloma mniejszymi rozlokowanymi
wśród urozmaiconego morenowego krajobrazu, skutkuje dużym bogactwem
przyrodniczym.

W budowie geomorfologicznej terenu Nadleśnictwa Borki dominują formy
pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, lokalnie znaczną rolę odgrywają formy
pochodzenia jeziornego i organicznego.