Aktualności Aktualności

XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

W dniach 17-19 września 2019 r. w Jeziorowskich, na skraju Puszczy Boreckiej odbyło się XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pt. "Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczenia atmosfery i zmian klimatu".

Sympozjum zostało zorganizowane przez Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego we współpracy ze stacją bazową Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka” w Diablej Górze utworzoną do realizacji programów pomiarowych zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego.

W sympozjum udział wzięło wielu naukowców różnych dziedzin i z różnych ośrodków naukowych prowadzących badania o charakterze monitoringu środowiska przyrodniczego oraz przedstawiciele Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, a także pracownicy Nadleśnictwa Borki.

Podczas sympozjum przedstawiono wiele referatów i posterów dotyczących wyników badań i monitoringu środowiska przyrodniczego Polski ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmieniającego się klimatu, a w ramach sesji terenowej uczestnicy odwiedzili lasy Nadleśnictwa Borki oraz zagrodę pokazową żubrów w Wolisku.