Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie

‘’Pielęgnowanie drzewostanów dębowych” -Szkolenie Zastępców Nadleśniczych i Inżynierów Nadzoru

W dniu 25.06.2014r w Nadleśnictwie Borki odbyło się szkolenie dla Zastępców Nadleśniczych i Inżynierów Nadzoru dotyczące problematyki pielęgnowania drzewostanów dębowych ( od uprawy do drzewostanu dojrzałego ). Szkolenie prowadził prof. Tadeusz Andrzejczyk z katedry Hodowli  Lasu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy udziale pracowników wydziałów Gospodarowania i Ochrony Ekosystemów RDLP Białystok . W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele   15 nadleśnictw z północnej części RDLP w Białystoku  tj. Augustów, Płaska, Pomorze, Szczebra, Suwałki, Olecko, Gołdap, Ełk, Rajgród, Drygały, Maskulińskie, Pisz, Giżycko, Czerwony Dwór i Borki –łącznie 43 osoby. Szkolenie rozpoczęło się wykładem  prof. T.Andrzejczyka  na temat sposobów zakładania upraw dębowych  oraz pielęgnacji dębu w różnych fazach rozwojowych drzewostanu. Następnie rozpoczęła się część  terenowa szkolenia , w której na sześciu powierzchniach Nadleśnictwa Borki uczestnicy mogli przedyskutować zasady i sposób  wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach dębowych m.in.  CW,CP , TW i TP.