Lasy nadleśnictwa

Powierzchnia zarządzana przez Nadleśnictwo wynosi niespełna 26 tyś. ha (łącznie z gruntami we współwłasności) i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem kompleksów leśnych.

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Mapa(y) lasów

Mapa lasów.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.