Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, oraz zagroda pokazowa żubrów, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

„Odkryj z nami tajemnice Kruklanek"


Trasa ścieżki zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Kruklanki. Ukazuje najbardziej malownicze widokowo zakątki okolic Kruklanek, zbiorowiska roślinne oraz bogaty świat zwierząt. Trasa wiedzie przez zróżnicowany krajobrazowo teren (wieś, skrajem pól uprawnych, lasem, brzegiem jeziora i stawu, drogami gruntowymi, nasypem kolejowym), zapoznaje także z historycznymi obiektami inżynieryjnymi i militarnymi. Na trasie znajduje się 12 przystanków z tablicami tematycznymi, jak np.: Zwierzęta, Funkcje lasu, Siedliska leśne, Jezioro Brożówka, Staw, Zwalony most, Stanowisko artyleryjskie. Tablica Nadleśnictwa Borki jest ostatnim przystankiem ścieżki.

„Co kryją mazurskie lasy?"


Ścieżka zlokalizowana jest na terenie leśnictwa Ogonki w miejscowości Pozezdrze. Trasa podzielona jest na dwa etapy (krótszy –1,95 km i dłuższy – ok. 3 km) . Wzdłuż ścieżki mieszczonych jest 12 tablic przyrodniczych i edukacyjnych. Przedstawiono na nich między innymi zjawiska zachodzące w środowisku leśnym, informacje dotyczące specyfiki mazurskiego lasu oraz wiążącej się z pozezdrzańskim lasem historii. Dają one możliwość zapoznania się z budową lasu, procesami w nim zachodzącymi oraz z prowadzeniem gospodarki leśnej i pracą leśnika.
Ścieżka jest przystosowana do zwiedzania przez grupy turystyczne ze szczególnym nastawieniem na wycieczki szkolne, dla których została stworzona „Leśna Klasa", miejsce gdzie przy ognisku można podzielić się wrażeniami ze ścieżki, utrwalić zgromadzone informacje oraz przeprowadzić lekcję przyrody. Ścieżka biegnie wyraźnymi dróżkami leśnymi oraz jest odpowiednio oznakowana.

 

"ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW"

Zagroda pokazowa żubrów w Puszczy Boreckiej pełni dwie funkcje. Po pierwsze pokazowo – edukacyjną, gdyż umożliwia turystom podziwianie żubrów, a leśnikom z Nadleśnictwa Borki prowadzenie zajęć edukacyjnych. Po drugie pełni również funkcję hodowlaną, gdyż aklimatyzują się w niej żubry przed wypuszczeniem do stada wolnościowego w Puszczy Boreckiej.

Wiosną tego roku do Nadleśnictwa Borki przyjechało 5 żubrów które zostały umieszczone w zagrodzie. Są to dwie dwuletnie krowy POROSA i POJKA, jedna trzylatka POLIANSA, jedna czterolatka POLTANIA i czteroletni byk POTENCJAŁ II. Żubry te pochodzą z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, z ośrodka hodowlanego Żubrowisko w Pszczynie Jankowicach, Zagrody Żubrów w Bałtowie, Ośrodka Hodowli Żubrów w Niepołomicach oraz Zagrody Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego. Przywiezione do Borek osobniki, dobrane zostały z uwagi na dalekie pokrewieństwo między sobą. Daje to gwarancję, że ich potomstwo, zróżnicowane genetycznie, zasili hodowlę żubrów w stadzie wolnościowym bytującym w Puszczy Boreckiej.

Do puszczy żubry podróżowały w specjalnie do tego celu zbudowanych, drewnianych skrzyniach. Transport i rozładunek przebiegły bardzo sprawnie. Obecnie zwierzęta zapoznają się z otoczeniem nowej zagrody i przyzwyczajają się do siebie. Zwierzęta, mimo że chodzą jeszcze w grubej, zimowej sierści, to szykują się już do sezonu letniego. Mają do swojej dyspozycji siedmiohektarową ogrodzoną przestrzeń z soczystą trawą, kępami drzew i wodopojem.