Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu szypułkowego i świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 60 lata, a przeciętna zasobność wynosi 271 m sześc./ha.

 

Udział siedlisk leśnych

 • 78 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 13 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 9 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 27,75 proc. – świerk
 • 23,81 proc. –  sosna,modrzew
 • 17,26 proc. – dąb szypułkowy
 • 13,97 proc. – olsza czarna
 • 10,69 proc. – brzoza
 • 3,77 proc. – lipa drobnolistna
 • 2,75 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11,45 proc. – I klasa
 • 12,89 proc. – II klasa
 • 26,55 proc. – III klasa
 • 16,69 proc. – IV klasa
 • 7,99 proc. – V klasa
 • 8,57 proc. – VI klasa i starsze
 • 10,29 proc. – ko
 • 1,22 proc. – kdo

 

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 355 m sześc./ha
 • Świerk – 266 m sześc./ha
 • Dąb – 243 m sześć./ha