Wydawca treści Wydawca treści

01.10.2016-22.01.2017 - „Konkursie literacko-plastycznym pamięci Simony Kossak"

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców do uczestnictwa w „Konkursie literacko-plastycznym pamięci Simony Kossak". Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy literackiej, w dowolnej formie, traktującej o relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem oraz własnoręcznie zilustrowanie swojej historii.

Konkurs trwa w okresie od 1 października 2016 r. do 22 stycznia 2017 r. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2016 r. Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane w specjalnie do tego celu wydanej przez Organizatora książce. Ponadto laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy

Konkurs prowadzony jest  na terenie województwa podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Prace na etap wojewódzki należy nadsyłać do dnia 30 listopada 2016 do Radia Białystok, ul. Świerkowa1.