Aktualności Aktualności

Konsultacje społeczne w zakresie wyznaczenia powierzchni referencyjnych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach zapraszamy do składania uwag i wniosków do przedstawionego materiału w terminie do dnia 11.03.2022 roku na adres mailowy Nadleśnictwa Borki borki@bialystok.lasy.gov.pl  z podaniem tematu „Konsultacje REF”. Tą samą drogą można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sprawy.

https://borki.bialystok.lasy.gov.pl/obszary-nieobjete-gospodarowaniem#.YgOhU5bdhPY