Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku utworzono Nadleśnictwo Borki na terenie dotychczasowego Oberfoersterei Borken, z części Oberfoersterei Heydtwaldte utworzono Nadleśnictwo Przerwanki, a z lasów wielkiej własności ziemskiej Nadleśnictwo Węgorzewo.

W skład Nadleśnictw Borki i Przerwanki oprócz
dawnych lasów państwowych weszły również lasy majątkowe (Ur. Brożówka) i lasy
drobnej własności chłopskiej (Ur. Gawlik i inne) upaństwowione na mocy dekretu
PKWN z dnia 12.12.1944 r. Dawne lasy prywatne stanowiły ok. 10% powierzchni tych
nadleśnictw.
Decyzją Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych w roku 1973 z Nadleśnictw
Borki i Przerwanki utworzono Nadleśnictwo Borki z siedzibą w Kruklankach. W myśl
tej decyzji dawne nadleśnictwa stały się obrębami. Nadleśnictwo Węgorzewo włączono
do Nadleśnictwa Srokowo jako obręb Węgorzewo.