Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się cztery Obszary Chronionego Krajobrazu:
•    OChK Jeziora Oświn
•    OChK Gołdapy i Węgorapy
•    OChK Puszczy Boreckiej
•    OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich