Certyfikaty

Certyfikaty potwierdzają prawidłowość prowadzenia gospodarki leśnej w naszych lasach.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych).

Monitoring stanu lasu

Monitorowanie stanu lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Borki.