Asset Publisher Asset Publisher

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Powierzchnie wyłączone z użytkowania według

TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU

 

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia (ha)

% danego siedliska w stos. do pow. w całym n-ctwie

Powierzchnia w całym n-ctwie (ha)

Bśw

 

 

25,96

Bb

7,39

29,87

24,74

BMb

150,34

41,72

360,35

BMśw

11,60

0,42

2746,86

BMw

 

 

15,85

LMśw

31,61

0,70

4463,05

LMw

43,25

7,92

545,64

LMb

384,34

37,90

1014,08

Lśw

172,24

1,79

9595,44

Lw

117,14

7,20

1625,5

OL

263,70

21,98

1199,58

OLJ

52,36

9,70

539,63

Razem:

1233,97

5,56

22156,68