Zanocuj w lesie

Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjny obszar w sercu Krainy Wielkich Jezior, w pobliżu Węgorzewa, pełen pięknych lasów, czystych jezior, zdradliwych bagienek i malowniczych zakoli rzeki Sapiny.

Mapa obszaru wyznaczonego na potrzeby programu "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Borki.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL [link] (android) lub [link] (iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu : https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ .

Przed  wyjściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

  1. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu:
  • w okresie od 15 lipca do 31 lipca 2024 na udostępnionym obszarze będą prowadzone prace leśne skutkujące zakazem wstępu w oddziałach leśnych: 173j, 160i.

  • unikaj miejsc, z których dochodzi odgłos pracy maszyn leśnych – nie jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem informować o wszystkich lokalizacjach, gdzie zachodzi konieczność wykonania doraźnych prac wynikających z usuwania drzew związanego z ochroną lasu, zagrożeniem bezpieczeństwa lub potrzebą wywozu surowca.
  • zwracaj uwagę na ukształtowanie terenu, po którym się poruszasz. Mogą się  się na nim znajdować pozostałości po fortyfikacjach wojennych, w tym studzienki i szyby wentylacyjne kilkumetrowej głębokości.
  • rozpinając hamak lub rozbijając namiot unikaj drzew dziuplastych, z hubą lub uschłymi konarami. Mogą się złamać lub wywrócić.
  1. W okresie jesiennym i zimowym zapoznaj się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronach kół łowieckich:

https://www.kolo-lowieckie-mazury.pl – koło łowieckie Mazury

https://www.klcyranka.eu/ - koło łowieckie Cyranka

     5.    Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym            miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: borki@bialystok.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:  Przemysław Sarżyński mail: przemyslaw.sarzynski@bialystok.lasy.gpv.pl, tel: 87 42-17-045 w.51

 

 

Nadleśnictwo Borki przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Ankieta "Zanocuj w lesie"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy wszystkich korzystających turystycznie z obszarów Nadleśnictwa Borki do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej (link), której wyniki pozwolą nam dokładniej poznać i odpowiedzieć na Państwa potrzeby związane ze sposobem udostępniania lasów.