Zasady zachowania się w lesie

Las jest doskonałym miejscem do relaksu, aktywności fizycznej, realizacji pasji przyrodniczych i turystycznych. Pamiętaj jednak o tym, że jest dynamicznym organizmem, w którym zachodzące zmiany mogą narazić Cię na nagłe niebezpieczeństwo.